Kwartaal Nieuwsbrief

VOORUITBLIK 2019: Zorgen nemen toe, maar aandelen zijn gunstiger gewaardeerd


De huidige positieve economische cyclus is lang geweest – en loopt naar onze verwachting nog wel evendoor. Maar hoe ver? Een analyse van Blackrock suggereert dat de kans op een recessie in de VS nog steeds relatief laag is, in overeenstemming met ons basis scenario voor de huidige economische expansie in 2019. Toch zullen de kansen daarna gestaag toenemen, met een cumulatieve kans van meer dan 50% dat de recessie tegen het einde van 2021 toeslaat. (Zie de Recession watch grafiek onder aan de pagina)

—-

Veranderende geopoliek

De handels wrijving blijft hoog, maar de markt heeft de meeste negatieve scenario’s wel ingeprijsd. Het is Europa dat ons zorgen baart.Wij verwachten geen onmiddellijke opflakkeringen van politieke risico’s in de regio, maar geloven dat investeerders de bedreigingen voor de Europese eenheid op de middellange termijn wellicht onderschatten. Zie het geopolitieke risico dashboard van BlackRock voor een analyse van  de aandacht van de markt voor de top-10 geopolitieke risico’s. Geselecteerde Europese beleggingen, zoals Italiaanse aandelen en Europese financiële instellingen, hebben in het verleden zware verliezen geleden toen de Europese fragmentatie risico’s oplaaiden. (Zie figuur Geopolitical sting onder aan de pagina)

—-

Obligaties

De korte rente in de Verenigde Staten is bijna even hoog als de lange rente. Zoals gezegd een signaal dat de kans op een recessie groter wordt. Immers, in de lange rente zit ook een verwachte inflatiecomponent. Als de economische groei daalt, daalt ook de verwachte inflatie en daalt de lange rente. (Zie figuur Short beats long onder aan de pagina)

—-

Aandelen

De stijgende rentevoeten hebben van Amerikaanse korte termijn obligaties weer een aantrekkelijke bron van inkomsten gemaakt. Schatkist papier met een looptijd van twee jaar biedt nu ongeveer 90% van het 10-jaarsrendement met slechts een vijfde van het duration- of wel rente risico. Het beeld ziet er op het gebied van krediet vergelijkbaar uit. (Zie figuur Shortbeatslong). Toch zijn we wat minder negatief op obligaties als voor de langere termijn als portefeuillebuffer tegen recessiezorgen en een potentiële bron van kapitaalwinst als de rentecurve omkeert. Over het geheel genomen maken hogere rendementen en diversificatievoordelen ons positie ver op Amerikaanse staatsobligaties.Wij geven echter de voorkeur aan het nemen van risico’s in aandelen boven obligaties. Aandelen hebben een beter rendement- risicoprofiel. Aandelen uit de sectoren HealthCare, Voeding en Drank en mogelijk ook Telecom hebben de beste vooruitzichten, vanwege de relatie flagebeta met de wereldwijde economischegroei, ofwel deze sectoren zullen waarschijnlijk het minst geraakt worden bij een groeivertraging (Zie figuur Seeking healthy fundamentals onder aan de pagina).

—-