Privacy Statement


 

 

Hoe gaat Blauwtulp om met uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zal Blauwtulp nooit aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is, of noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zeggen iets over u, of kunnen met u in verband worden gebracht. U deelt persoonsgegevens met Blauwtulp als u klant bent, contact heeft, of een nieuwsbrief ontvangt. Blauwtulp kan u alleen goed van dienst zijn als bepaalde gegevens bekend zijn. Daarom wordt u gevraagd naar persoonsgegevens en bepaalde persoonlijke informatie en worden deze gegevens en informatie verwerkt. Verwerken betekent alles wat met deze gegevens kan worden gedaan, zoals verzamelen, vastleggen, opslaan, aanpassen, ordenen, gebruiken, bekendmaken, doorgeven of verwijderen.

 

Waarvoor gebruikt Blauwtulp uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de overeenkomst uit te voeren, risico’s te verkleinen, te voldoen aan wettelijke eisen en om u te informeren. Hieronder worden deze punten nader toegelicht.

 

Uitvoering van de overeenkomst

Blauwtulp kan contact met u opnemen, onderzoeken of u klant bij Blauwtulp kunt worden, uw gegevens correct in de administratie verwerken en bijwerken indien er wijzigingen zijn en uw portefeuille beheren.

 

Risico’s verkleinen

Door u bepaalde gegevens te vragen, kan Blauwtulp ervoor zorgen dat u geen te grote risico’s neemt bij de beleggingen. Ook kan Blauwtulp zorgen voor goede beveiliging, bijvoorbeeld door gebruikersnamen en wachtwoorden.

 

Voldoen aan wettelijke eisen

Indien u klant wordt bij Blauwtulp vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs en bewaren dat. Door rekening te houden met veranderingen in uw situatie kan Blauwtulp voldoen aan de zorgplicht jegens u. Blauwtulp kan uw gegevens delen met organisaties die deze van de wet mogen opvragen. Hierbij kunt u denken aan: de Belastingdienst (uw portefeuille, uw BSN-nummer), Justitie (bij financiële fraude), Inlichtendienst (bij financiering van terrorisme), Toezichthouders (bij onderzoek naar bedrijfsprocessen of bepaalde groepen klanten). Blauwtulp dient zich daarnaast te houden aan de internationale wetten en regelingen zoals die over het witwassen van geld.

 

Informeren

Blauwtulp houdt u graag op de hoogte. Zo ontvangt u als klant ondermeer uw rapportage en indien gewenst één of meerdere nieuwsbrieven. Voor het verzenden van de nieuwsbrieven maakt Blauwtulp gebruik van Mailchimp. Meer informatie over privacy beleid van Mailchimp vindt u hier. Indien u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de link die onderaan elke nieuwsbrief staat.

 

Hoe lang bewaart Blauwtulp uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, een wettelijke bewaartermijn van toepassing is, of totdat u deze laat verwijderen.

 

Cookies

De website van Blauwtulp maakt gebruik van cookies om de gegevens die u heeft ingevuld te kunnen onthouden en om de website goed te laten werken. Cookies zijn kleine bestandjes die door de website worden gestuurd en door uw browser op uw pc worden geplaatst. De cookies slaan informatie op en sturen deze terug naar de website wanneer u deze opnieuw bezoekt. u kunt cookies uitschakelen of verwijderen via uw browserinstellingen. Blauwtulp maakt gebruik van Google Analytics om het verkeer op de website te optimaliseren. Via de website van Blauwtulp worden cookies geplaatst van Google en de informatie die hiermee wordt verkregen wordt geanalyseerd door Google. Google zal deze informatie alleen met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden, of voor zover derde partijen deze informatie namens Google verwerken. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u hier.

 

Uw rechten

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u recht op inzage, correctie, overdracht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw gegevens te vragen, of bezwaar te maken tegen het gebruik daarvan. u kunt Blauwtulp vragen om een kopie van uw gegevens. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.