Kwartaal Nieuwsbrief

Pensioen dat komt later wel


Nederlanders zijn niet echt geïnteresseerd in hun pensioen en besteden er dan ook weinig aandacht aan. Maar met een terugtrekkende overheid, een hogere levensverwachting en waarschijnlijk minder vaste uitkeringen van pensioenfondsen is het wel verstandig hier op tijd mee te beginnen.

Maak kennis met ons nieuwste product: Blauwtulp Puur Pensioen

Blauwtulp heeft sinds kort de mogelijkheidom te beleggen voor uw pensioen. Een lijfrentebeleggingsrekening die ingericht is met de Blauwtulp Puur beleggingsfondsen.

Wat is Blauwtulp Puur Pensioen?

Blauwtulp Puur Pensioen is een lijfrenterekening
De overheid heeft vastgesteld hoeveel pensioen elke Nederlander maximaal mag opbouwen per jaar. Heeft U in het verleden minder opgebouwd dan dit maximum, dan kunt U beleggen in een lijfrenterekening, zoals Blauwtulp Puur Pensioen.

Uw vermogen staat vast
U kunt Blauwtulp Puur Pensioen alleen gebruiken voor uw pensioen. Het vermogen staat daarom tot dat moment vast. Daarna koopt U van de opbrengst een uitkering. U kunt het dus niet eerder gebruiken, behalve bij enkele
vervelende gebeurtenissen.

Blauwtulp Puur Pensioen is aanvullend

U krijgt alleen belastingvoordeel, als U in het verleden teweinig pensioen heeft opgebouwd. Met de handige toolvan de belastingdienst kunt U uitrekenen of U te weinigpensioen heeft opgebouwd.

Blauwtulp puur Pensioen belegt voor u
Blauwtulp gaat voor u aan de slag. U hoeft dus niet steeds de beurs te volgen of zelf moeilijke beslissingen te nemen.

Voor wie is dit interessant?

Dit product is bijvoorbeeld interessant voor mensen die:

• te weinig pensioen opbouwen omdat ze zelfstandig ondernemer zijn

• hun bestaande lijfrenteproduct willen overboeken naar Blauwtulp
• een expirerende lijfrente hebben en die nog lang niet met pensioen gaan

Kenmerken

• Aanvullend pensioen mét belastingvoordeel:
De inleg wordt afgetrokken van het belastbaar inkomen. Daarnaast betaald de klant geen vermogensrendementsheffing over het saldo op de rekening. Rond de AOW-leeftijd koopt de klant een direct ingaande lijfrente.
• Flexibele inleg, geen verplichtingen:
Wij houden niet van verplichtingen. Die leggen we de klant dan ook niet op. De klant bepaalt zelf of én hoeveel er wordt gestort. Deze stortingen moeten natuurlijk wel binnen de fiscale grenzen vallen. De klant zit dus nergens aan vast. Niet tevreden? Dan boeken wij het geld na verkoop van de belegging over naar een andere aanbieder.
• Het geld staat vast tot aan het pensioen:
Inruil voor het belastingvoordeel staat het geld op een geblokkeerde beleggingsrekening, dit betekent dat het geld niet zomaar kan worden opgenomen. Het is namelijk de bedoeling dat met het opgebouwde vermogen een direct ingaande lijfrente wordt aangekocht. Dit kan tot uiterlijk vijf jaar na de AOW gerechtigde leeftijd. Wordt het opgebouwde vermogen toch voor een ander doel gebruikt? Dan verliest de klant het belastingvoordeel én wordt er in de meeste gevallen een boete (revisierente) gerekend door de Belastingdienst.
• Fiscaal geruisloos overboeken:
Fiscaalgeruisloze overboekingen naar Blauwtulp Puur Pensioen zijn mogelijk. Hierbij behoudt de klant het eventuele recht op overbruggingslijfrente.

Hoe groeit het vermogen?
Door te beleggen in Blauwtulp Puur.

Blauwtulp Puur Vermogensbeheer biedt u de mogelijkheid aan om al vanaf € 25.000,- met een goed gespreide portefeuille te beleggen tegen relatief lage kosten. Bij Blauwtulp Puur wordt uw portefeuille breed en wereldwijd gespreid middels onze huisfondsen.

Voordelen
• Helder inzicht in uw beleggingen
• Bewezen beleggingsstrategie
• Lage kosten

Bewezen beleggingsstrategie
Afhankelijk van uw bereidheid en capaciteit om risico te nemen, spreidt Blauwtulp uw vermogen over aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen middels het Blauwtulp Global Equity Fund, het Blauwtulp Global Bond Fund en het Altaica Multi Strategie Fund.

Blauwtulp Global Equity Fund
Blauwtulp belegt in dit fonds met name in individuele aandelen. Het aantal aandelen kan oplopen tot ongeveer 60, maar is mede afhankelijk van de marktomstandigheden. Als Blauwtulp de markt risicovol vindt zal het aantal (fors) lager zijn. Voor aandelenmarkten die minder toegankelijk zijn kan gebruik worden gemaakt van indexfondsen.

Blauwtulp Global Bond Fund
In dit fonds belegt Blauwtulp in ongeveer 30 tot 40 obligaties en enkele obligatiefondsen. Voor de selectie van de obligaties wordt gebruik gemaakt van research van een hierin gespecialiseerde partij met een uitstekend langjarig trackrecord.

Altaica Multi Alpha Strategies Fund
Dit fonds is een actief beheerde portefeuille van 15 tot 20 alternatieve fondsen. Dit zijn fondsen die als doelstelling hebben in zowel stijgende als dalende markten een positief rendement te behalen. De geselecteerde fondsen hebben ieder voor zich bewezen ook in minder goede perioden op de beurs een positieve bijdrage te kunnen leveren.

De Blauwtulp Puur Pensioenrekening nu te openen via de Blauwtulp website!
Wilt u een Blauwtulp Puur Pensioen beleggingsrekening openen? U kan dit heel eenvoudig via de website www.blauwtulp.com regelen.

Heeft u vragen?
Heeft u hulp nodig bij het indienen van een aanvraag? Of heeft u een andere vraag naar aanleiding van deze productinformatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor u klaar. U kunt ons bereiken via pensioen@blauwtulp.com of door te bellen naar 010-3027100.

Blauwtulp Puur Profielen
Met onze online vragenlijsten kan Blauwtulp u helpen te bepalen welk profiel voor u het meest passend is. Naarmate u meer risico wenst te nemen, neemt het aandelengedeelte in uw portefeuille toe. Het verwachte rendment wordt ook hoger. Blauwtulp hanteert een viertal profielen, defensief, neutraal, offensief en zeer offensief. Via het online klantenportaal heeft u altijd een compleet inzicht in uw portefeuille. U weet op deze wijze exact waar u in belegd bent. U ziet meteen welke bedrijven het goed doen en welke minder, maar ook in welke regio’s, sectoren en valuta u belegd bent.

 

 

 

 

De online rapportage biedt u
naast de portefeuille inzicht in de
verdeling van de beleggingen naar
regio’s, valuta en sectoren.