Kwartaal Nieuwsbrief

Open nu een spaarrekening en geef je bank een leuk welkomscadeau.


‘Als je de bank rente gaat betalen’.

De huidige situatie verschilt sterk van die in de jaren zeventig, gezien het feit dat de inflatie laag is. In het huidige klimaat zijn landen met een sterke valuta echter nog steeds geneigd om met negatieve rentes te proberen hun valuta onder controle te houden. De geschiedenis wijst echter uit dat ze hier waarschijnlijk niet in zullen slagen. Zeker niet nu ook in andere landen negatieve rentes gelden.

Wat betekent dit voor aandelen? De door de centrale banken kunstmatig laag gehouden rentes, zorgen ervoor dat mensen die nog enig rendement op hun vermogen willen behalen, welhaast gedwongen worden om te beleggen. In de afgelopen jaren hebben we het effect van de lage rente op de aandelen- en huizenmarkten kunnen aanschouwen. Een verdere renteverlaging en mogelijk zelfs daadwerkelijk negatieve rente voor spaarders, zal deze impuls alleen maar versterken en leiden tot nieuwe kapitaalstromen richting de aandelenbeurzen.