Kwartaal Nieuwsbrief

NIEUW: ALTAICA SUSTAINABLE EQUITY LONG SHORT


Eind februari kregen we toestemming van de AFM om te starten met deze nieuwe strategie, Altaica Sustainable Equity Long Short. Hiermee kunnen we onze relaties toegang bieden tot een duurzaam gemanaged aandelen hedge fund. De strategie bestaat uit drie componenten:

 

1. Kern portefeuille van 30 tot 40 individuele aandelen;

2. Extra positie door middel van duurzame tracker producten;

3. Afdekking van de posities met derivaten op brede, niet duurzame indices.

 

Het fonds is altijd voor 100% belegd in een selectie van aandelen die voldoet aan hoge standaarden ten aanzien van ESG beleggen. Deze strategie wordt al sinds 2005 door een team van top analisten samengesteld. Blauwtulp koopt deze kennis om deze voor u open te stellen. Deze portefeuille heeft een bijzonder mooi track record opgebouwd over deze periode. Blauwtulp voegt een factor toe aan deze portefeuille en dat is dat we de posities een gelijk gewicht geven.

Dee portefeuille kan tot 100% leverage toevoegen aan de Kern portefeuille. Deze leverage voegen we toe als de marktindicatoren positief zijn voor de aandelenmarkten. Om deze leverage snel te kunnen innemen of juist af te kunnen bouwen gebruiken we Trackers / ETF’s. Met deze producten kunnen we in zeer korte tijd en met lage kosten de positie vergroten of verkleinen.
Als laatste kunnen we de portefeuille ook hedgen of verzekeren tegen koersdalingen met derivaten op niet duurzame aandelenindices. We zullen de portefeuille gaan afdekken als onze momentumindicatoren op rood springen.
Als totaal willen we in periodes dat aandelenmarkten stijgen de grote indices verslaan met een flinke marge.

 

In periodes waarin de aandelenmarkten dalen willen we door de posities te hedgen de daling beperken tot een vergelijkbare omvang als die van de benchmark. Hierbij heeft u de zekerheid dat u met uw vermogen investeert in ondernemingen die koplopers zijn in duurzaam ondernemen.

De strategie maakt gebruik van een factor beleggingsmodel. De drie factoren die we inzetten zijn: Quality, Momentum en Equal Weight. De indicator Quality is voor ons de score van een onderneming op het gebied van duurzaamheid of ESG. Voor het selecteren van de “best in class” aandelen maken we gebruik van de kennis van een externe research onderneming. Zij voeren al sinds 2005 een duurzame aandelen portefeuille met een indrukwekkend track record. Hun Sustainability Assessment beoordeelt iedere onderneming uit hun aandelenuniversum op de dimensies Environmental, Social en Governance. Voor iedere dimensie is er een vragenlijst aan de hand waarvan ze de ondernemingen beoordelen. Op ieder van de drie factoren krijgen de ondernemingen een score tussen de 0 en 5 punten. Iedere vraag heeft en eigen weging die zijn relevantie weergeeft. Om te kunnen worden opgenomen dient een bedrijf op elk van de drie dimensies minimaal 50% van de te behalen punten behalen. De analyse is gebaseerd op publiek toegankelijke bronnen zoals Corporate Statements, publicaties van non-governmental organisaties en specifieke focusgroepen.