Kwartaal Nieuwsbrief

FONDS IN/FONDS UIT


Fonds in: iShares Core MSCI World en iShares MSCI World – Euro Hedge Fonds uit: TCM Global Frontier High Dividend Eq

In diverse fondsenportefeuilles zijn diverse wat risicovollere aandelenstrategieën, zoals Opkomende Markten en Frontier Markten en smallcaps (aandelen van kleinere bedrijven) verkocht in het vierde kwartaal van 2018.

Voor sommige van die verkochte posities houden we kasgeld aan, andere hebben we belegd in een breed gespreide portefeuille van de grotere aandelen in de ontwikkelde wereld, de iShares MSCI World EUR (Hedged) UCITS ETF .

Deze ETF (Exchange Traded Fund) heeft tot doel ongeveer 85% van de wereldwijde ontwikkelde aandelenmarkt te veroveren. Door de bouw zal de MSCI World Index altijd een lichte overweging hebben in grote kapitalisaties ten koste van mid-caps en small caps en een onderweging in opkomende markten ten opzichte van andere wereldwijde aandelenaanbiedingen. Desalniettemin geeft het een goede weergave van de mogelijkheden die beleggers hebben. Belangrijker nog is dat MSCI World in de loop der tijd moeilijk te verslaan is gebleken door actieve managers, zoals blijkt uit de prestaties van de goedkopere, niet-gedekte versie van dit fonds, het iShares MSCI World ETF. Het fonds blijft doorgaans minder achter bij de benchmark dan de lopende kosten. Dit kan worden toegeschreven aan de kwaliteit van de portefeuilleoptimalisatie en aan het feit dat het fonds in Ierland is gevestigd en een lagere dividendbelasting op Amerikaanse aandelen geniet in vergelijking met de index. Over het geheel genomen hebben wij een positief beeld van de strategie zoals die door de index wordt bepaald. Dit fonds heeft zijn benchmark goed gevolgd.

Wel is het vermeldenswaardig dat door de hogere kosten van valuta-afdekking en de convergentie van afgedekte en ongedekte rendementen op de lange termijn, deze producten het beste werken in kortere periodes. Aangezien dit een indexfonds is, houden de portefeuillemanagers het fonds te allen tijde volledig belegd, wat een rugwind betekende ten opzichte van de categorie gedurende de afgelopen vijf jaar toen de bull market in volle gang was. Market-cap weging trekt de portefeuille scheef naar de grootste aandelen ter wereld, zoals Apple, Microsoft, Amazon.com en Facebook. Maar de gemiddelde marktkapitalisatie van de participaties van het fonds is vergelijkbaar met de categorienorm. Er zijn geen grenzen aan de wegingen per sector of land, maar het brede bereik van het fonds helpt het risico te diversifiëren. Het omvat ongeveer 1.650 aandelen, en de top 10 van de participaties vertegenwoordigt slechts 11% van het vermogen van het fonds.