Geen categorie

Dividenden bereiken record terwijl investeringsgroei vertraagt


Beursgenoteerde ondernemingen hebben hun aandeelhouders het afgelopen kwartaal een recordbedrag aan dividend uitgekeerd. Uit cijfers van de Britse vermogensbeheerder Janus Henderson blijkt dat het wereldwijd uitgekeerde dividend steeg naar $263,3 mrd in het eerste kwartaal van dit jaar. Dat is 7,8% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Vooral in de Verenigde Staten en Canada werd een recordbedrag aan dividend uitgekeerd. In de VS keerden negen van de tien bedrijven meer dividend uit. Maar ook Nederlandse bedrijven dragen hun steentje bij aan deze wereldwijde hausse: Shell en AkzoNobel staan in de wereldwijde top tien. De winst van Shell overtrof in het eerste kwartaal de analistenverwachtingen. Het bedrijf beloonde daarop zijn aandeelhouders met een versnelling in het programma voor aandeleninkoop en een dividend van $0,47 per aandeel. Akzo heeft afgelopen kwartaal een speciale kapitaaluitkering gedaan. Het betaalde in januari €8,78 per aandeel aan zijn aandeelhouders, om in februari nog eens €1 mrd in totaal uit te keren. Niet overal in Europa wordt er zo uitgepakt. Terwijl in Nederland, Denemarken, België en Zwitserland de dividenden meer dan verdubbelden, zijn ze in Spanje, Italië en Portugal nog steeds lager dan tien jaar terug.

Volgens Jorik van den Bos, hoofd van het dividendteam van Kempen Capital, zijn de hogere wereldwijde dividenduitkeringen een direct gevolg van de hogere winsten die bedrijven de afgelopen jaren hebben gemaakt. De analisten van Janus Henderson, die het dividendrapport hebben opgesteld, verwachten wel dat de groei van de dividenden de komende maanden zal afnemen. ‘De marktverwachtingen voor bedrijfswinsten zijn de laatste maanden iets naar beneden bijgesteld’, zegt Ben Lofthouse van Janus Henderson. ‘Veranderingen in dividendpercentages lopen gewoonlijk wat achter op de actuele schommelingen in het economische klimaat. Dus dat is een logisch gevolg.’ Van een neerwaartse bijstelling van het totale uitgekeerde dividend over 2019 wil Lofthouse echter nog niets weten. Voor het hele jaar verwacht hij een record aan dividendbetalingen: €1430 mrd wereldwijd. Dat zijn duizelingwekkende bedragen.

Maar de vraag is of zo’n bedrag niet voortkomt uit ideeënarmoede bij de beursgenoteerdebedrijven. Want op het moment dat dividendbetalingen recordhoogten bereiken, meldt de Wall Street Journal dat investeringen in Amerikaanse kapitaalgoederen minder snel stijgen dan voorheen. Volgens cijfers van dataleverancier Calcbench stegen de uitgaven aan fabrieken, machines en overige productiemiddelen het afgelopen kwartaal met 3%. Vorig jaar was dat in dezelfde periode nog 20%. Als de investeringen in kapitaalgoederen niet zo snel meer stijgen, zou dat kunnen komen doordat bedrijven minder groeikansen zien. Zou dat een reden kunnen zijn om meer winst terug te geven aan hun aandeelhouders? Volgens Vanden Bos is dat niet het geval, want dan zouden ze ook een groter deel van de winst via dividend moeten uitkeren aan hun aandeelhouders. ‘Dat doen ze nu niet’, zegt hij. ‘Je ziet zelfs dat ze een kleiner gedeelte van de winst uitbetalen dan in 2016. De ‘payout-ratio’ zoals dat genoemd wordt, is sindsdien gedaald.’ Ook Lofthouse van Janus Henderson ziet geen gebrek aan investeringsideeen. ‘De afweging nieuwe investeringen te doen is niet zomaar te koppelen aan de beslissing dividend te verhogen of te verlagen’, zegt hij. ‘Investeren doen ze voor de lange termijn, dividend uitbetalen op korte termijn. Bedrijven moeten hun aandeelhouders nu én later tevreden zien te houden.’ Toch worden de investeringen in kapitaalgoederen door bedrijven scherp in de gaten gehouden door beleggers en analisten. Dit omdat het weliswaar grove, maar goede indicatoren zouden zijn voor toekomstige economische groei. Het idee is dat deze investeringen nieuwe investeringen van handelspartners kunnen initiërenen op de lange termijn de arbeidsproductiviteit zouden kunnen verhogen. Lofthouse kan zich indeze redenering wel vinden, maar volgens hem geven de dividendcijfers juist aan dat bedrijven vertrouwen hebben in de toekomst. ‘We hebben misschien een klein dipje gezienin de groeicijfers’, zegt hij. ‘Maar er zijn altijd schommelingen in dit soort cijfers. Bedrijven hadden ook aan kunnen geven dat ze dividenden gaan verlagen. Dat doen ze niet omdat ze de huidige marktschommelingen als tijdelijk bestempelen.’


Bron: Financiele Dagblad 21 mei 2019 door Mathijs Rotteveel.