Disclaimer


 

Rendementen
Rendementen uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst. Aan beleggingen in effecten en beleggingsfondsen zijn risico’s verbonden die u moet kennen voordat u gaat beleggen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Blauwtulp informeert u graag nader.

Cijfers
Jaarcijfers en halfjaarcijfers liggen ten kantore van Blauwtulp ter inzage.

Telefoongesprekken
Blauwtulp beschikt over technische mogelijkheden telefoongesprekken met cliënten en relaties op te nemen. Dit gebeurt ook regelmatig en opgenomen gesprekken met cliënten maken dan onderdeel uit van ons electronische cliëntendossier. Het opnemen van gesprekken kunnen we doen zonder dat van te voren met cliënten of relaties kort te sluiten.

Persoonlijke gegevens
Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in Blauwtulp stelt en wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Blauwtulp houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en de Wet bescherming Persoonsgegevens en heeft de verwerking van deze persoonsgegevens aangemeld bij de Registratiekamer en het College Bescherming Persoonsgegevens. Van de gebruikers die middels deze site informatie aanvragen verzamelt Blauwtulp de navolgende persoonlijke gegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Blauwtulp gebruikt deze gegevens om u gericht informatie te kunnen toesturen. Blauwtulp zal deze gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij u daar toestemming voor heeft gegeven.