Kwartaal Nieuwsbrief

BLAUWTULP BELEGGINGSSTRATEGIEËN


Binnen Blauwtulp zijn er voor wat betreft de aandelenstrategieën 2 mogelijkheden: Kiest u voor een veilige brede spreiding over wel 10.000 obligaties en aandelen (Fund Select), of voor een uitgekiende selectie van 60 beste aandelen ter wereld (Equity Strategie)? De keus is aan u!

 

Blauwtulp Equity Strategie versus FundSelect

Voor het aandelengedeelte binnen de beleggingsportefeuilles kunnen meerdere strategieën gekozen worden. De twee meest toegepaste zijn:

 1. De Blauwtulp Equity Strategie
 2. Fund Selectie Model

Het maakt voor het realiseren van de beleggingsdoelstelling die past bij uw beleggingsprofiel niet uit welke van deze strategieën gekozen wordt.

 

De Blauwtulp Equity Strategie

De Equity Strategie selecteert primair op basis van een kwantitatief model dat door Blauwtulp is ontwikkeld. Dit model meet in welke sectoren, landen en  aandelen een stijgende of dalende trend is ontstaan. Beleggingen in een stijgende trend zijn koopwaardig. Waarden in een dalende trend zullen worden verkocht. Nadat het Blauwtulp Investment Team weet welke waarden koopwaardig zijn, start de tweede selectie fase. In deze fase analyseert het team de kracht van de verschillende trendmatige bewegingen in de diverse markten. De meest krachtige sectoren en indices worden dan het zwaarst opgenomen in de portefeuille.

In de laatste fase, de definitieve selectie, voegt het team een Fundamentele Analyse toe aan het selectieproces. In deze fase selecteren we per sector de relatief laagst gewaardeerde aandelen.

 

De Blauwtulp Equity Strategie onderscheidt zich daarbij op drie aspecten:

  • Factorbeleggen
  • Kosten minimalisatie
  • Inzicht, weten waar je in belegt

 

Factorbeleggen

Door wetenschappelijk onderzoek is een aantal factoren geïdentificeerd die waarde creëren in een beleggingsportefeuille. De factoren die Blauwtulp inzet zijn:

  • Equal Weight: de posities van beleggingen in de portefeuille worden door Blauwtulp altijd in gelijke verhoudingen opgenomen.

  • Momentum: wanneer er eenmaal een richting is ingezet volgen beleggingen over een langere tijd die richting. Aandelen waarvan het positieve koerspatroon breekt worden door Blauwtulp zonder voorbehoud verkocht.
  • Value: lager gewaardeerde aandelen presteren over het algemeen beter. Blauwtulp heeft een voorkeur voor de lager gewaardeerde aandelen ten opzichte van hun sector genoten.

  • Mid/Small cap: kleinere aandelen presteren over het algemeen beter als groter aandelen. Blauwtulp overweegt aandelen die niet in de hoofdindices zijn opgenomen.

 

Kostenminimalisatie

Door hoofdzakelijk direct te beleggen in individuele aandelen voorkomen we de kosten die door beleggingsfondsen en trackers in rekening worden gebracht.

Daarnaast heeft Blauwtulp met de depotbank Binck een zeer goede tariefafspraak gemaakt. Met een all-in tarief van 0,22% per jaar kunnen we de Equity  Blauwtulp als vermogensbeheerder voor u de beleggingsbeslissingen.

Onderstaand ziet een voorbeeld van de spreiding in landen en sectoren van de portefeuille zoals deze op dit moment wordt ingericht. De uiteindelijke samenstelling van de portefeuille kan afwijken van de hieronder getoonde bedragen. Marktontwikkelingen kunnen de wegingen beïnvloeden.

 

Fondsselectie methode

De beleggingsfondsen in de kern  van de portefeuille zijn van verschillende financiële partijen afkomstig, zoals iShares, Think ETF, Templeton, Carmignac, ING, Blackrock en Vanguard. Deze fondsen worden gekozen volgens een door Blauwtulp Wealth Management zelf ontwikkelde, wetenschappelijke selectiemethode. Na een strenge voorselectie, krijgen beleggingsfondsen

per beleggingscategorie (zoals aandelen, obligaties en vastgoed) op basis van vijfentwintig factoren scores toebedeeld. Zie figuur.

Noot: bovenstaande assetallocatie kan veranderen in de loop van de tijd; de vermogensbeheerder houdt regelmatig een zogeheten Investment  Policy Committee-vergadering waarin kan worden besloten op basis van actuele omstandigheden de strategische verdeling anders te maken.

De vijfentwintig factoren, die gebruikt worden bij de tweede selectie, zijn opgesplitst in vijf blokken:

 1. Morningstar-ratings (een soort Michelin-sterren, maar dan voor beleggingsfondsen)

 2. Prestatiefactoren (rendement op 1, 3, 5 en 10 jaar; hoe langer hoe beter)
 3. Betrouwbaarheidsfactoren (bijvoorbeeld ervaring van de fondsbeheerder)
 4. Kostenfactoren (welke kosten zijn er en zijn die niet te hoog?)
 5. Risicofactoren (worden geen al te grote risico’s genomen door de fondsbeheerder; voorbeeld is de Sharpe-ratio, die meet of het behaalde rendement wel in overeenstemming is met het gelopen risico).


  Het fonds met de hoogste score, na de  tweede screening, wordt in principe in de portefeuille opgenomen, vaak na een gesprek met de fondsbeheerder zelf (derde screening:kwalitatief). Grote professionele beleggers, zoals pensioenfondsen, selecteren hun beleggingen met vergelijkbare methoden als het selectiemodel van Blauwtulp Wealth Management.Het grote voordeel van het beleggen met fondsen is dat we per beleggingscategorie de beste fondsbeheerder kiezen. Die fondsbeheerders worden geacht een voorsprong te hebben opde beleggingscategorieën waarin ze beleggen, door specialisatie en jarenlange ervaring met diespecifieke categorieën. Een ander voordeel van deze manier van beleggen is dat Blauwtulp verschillende soorten beheerders kan kiezen die allemaal meteen andere stijl beleggen, de ene fondsbeheerder belegt met een waardestijl, de ander pastfactorbeleggen toe en weer een ander belegt primair in groeiaandelen tegen een redelijke prijs. Zo wordt  er een andere dimensie van spreiding, namelijk stijlspreiding toegevoegd aan de portefeuilles die naar alle waarschijnlijkheid leidt tot lagere risico’s.


  Kenmerken op een rijtje: