Weekendmoment

Beweeglijke week


Afgelopen week

Deze week was vrij beweeglijk voor de aandelenbeurzen. In het begin van de week stegen de koersen, vanaf dinsdag werd een daling ingezet  en gistermiddag werd de stijging hervat. Donderdag leek het er even op  dat er wat steunniveaus zouden worden doorbroken, maar in plaats daarvan werd een bodem gezet en per saldo was sprake van een positieve week: de AEX sloot 0,5% hoger, de Eurostoxx 0,6% en de Amerikaanse S&P 500 0,1%. Verder deze week: Noord Korea lanceert allereerste intercontinentale  raket, centrale banken van de V.S. en E.U. publiceren notulen en de olieprijs zakt met meer dan 4%.

 

kim-jong-un

Bron: CNN

Afgelopen dinsdag,  op een Amerikaanse feestdag (Independence day), heeft Noord-Korea een nieuwe test uitgevoerd met een lange afstandsraket. Dit jaar heeft het Noordkoreaanse raketprogramma een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Het land heeft in totaal 17 raketten gelanceerd, waarbij de techniek met elke lancering verder is geperfectioneerd. Afgelopen dinsdag voerde Noord Korea de eerste test ooit met een zogenaamde intercontinentale raket uit. Dit zijn raketten die een afstand van meer dan 5.500 kilometer kunnen afleggen. In de zes jaar dat hij aan de macht is, heeft Kim Jong Un meer raketten getest dan zijn vader en grootvader gezamenlijk (bron: CNN). Experts menen dat het uiteindelijke doel is om een raket met nucleaire lading te hebben die de V.S. kan bereiken. Reden hiervoor is dat de Noordkoreanen menen dat de V.S. uiteindelijk zullen proberen om Kim Jong Un te ontzetten uit zijn macht. Als Noord Korea echter in staat zou zijn om de V.S. nucleair te vergelden dan zou de kans hierop  een stuk kleiner worden geloven ze in Pyongyang.  Op de beurzen bleef de impact van het nieuws beperkt.
yellen-en-draghi

Bron: Wealthmanagement.com

Afgelopen woensdag werden de notulen van de FED over juni openbaar gemaakt. Uit de notulen over mei kwam eerder naar voren dat de meeste beleidsbepalers van de FED de daling van de inflatie als tijdelijk beschouwden. Maar die mening kan mogelijk gaan veranderen. Uit recent bekendgemaakte cijfers bleek dat de inflatiedruk onverwacht laag was. Het inflatiedoel van de FED ligt op 2% en één van de beleidsmakers, Robert Kaplan, gaf aan dat hij meer inflatie wil zien richting 2%, voordat de Fed, opnieuw de rente gaat verhogen. De markt schat de kans op  een nieuwe renteverhoging voor het einde van dit jaar in op iets boven 50%. Na het bekend worden van de notulen bereikte de 2 jaars rente op Treasuryies het hoogste niveau in bijna 9 jaar op 1,414%.

Donderdag liepen de rentes op staatsleningen uit de eurozone op na publicatie van de notulen van de ECB. Uit de notulen bleek dat er besproken was om mogelijk de formulering dat het opkoopprogramma verder zou kunnen worden uitgebreid te schrappen mocht dat nodig zijn. Uiteindelijk is daar niet voor gekozen (bron: Financieel Dagblad). Zoals al vaker besproken in deze nieuwsbrief blijft de inflatie achter bij de doelstelling van de ECB, die streeft naar een kerninflatie van 2%. Dit pleit volgens de ECB voor een continuering van het huidige ruime monetaire beleid. Aan de andere kant loopt de ECB binnen het obligatie-opkoopprogamma, waarbij elke maand voor €60 mrd staats- en bedrijfsobligaties worden opgekocht,  tegen grenzen aan. Al enkele maanden koopt de ECB daarom minder Finse, Duitse en Nederlands staatsobligaties aan, dan volgens de eigen regels eigenlijk zou moeten.

olieprijs-grafiek

Bron: Bloomberg

Per saldo daalde de olieprijs met meer dan 4% deze week. Oliefutures daalden met meer dan 5% woensdag, toen bekend werd dat Rusland zich zou verzetten tegen ieder voorstel om de olieproductie verder te beperken. De prijzen herstelden zich iets toen cijfers uit de V.S. kwamen die waaruit bleek dat de olievoorraden in de V.S. naar schatting met 5,8 miljoen vaten gedaald zijn afgelopen week. Hoewel de prijzen voor ruwe olie afgelopen week opliepen, staan de prijzen over het hele jaar nog steeds zo’n 15% lager. Dit komt mede door de zorgen dat de toenemende wereldwijde aanbod, de productiebeperkingen van de OPEC landen zal compenseren.

 

 

Komende week

De fear & greed indicator staat bijna precies in het midden van de neutrale zone en geeft daarmee geen signaal. Ook de sentimentsindicatoren voor de AEX en Eurostoxx 50 geven op dit moment geen signalen. Voor S&P 500 is door de stijging van vandaag de sentimentsindicator opgelopen tot in de overbought zone. Deze geeft hiermee een waarschuwing voor een mogelijke terugval aan het begin van de volgende week. Ondanks de terugval eerder deze week, zijn geen belangrijke steunniveaus doorbroken en blijft het koersbeeld er op de langere termijn voor alle drie de indices positief uit zien.

fear-greed-7-7-2017

Grafiek koersontwikkeling AEX afgelopen week

aex-7-7-2017