Kwartaal Nieuwsbrief

AANDELEN DUUR?


Per saldo gebeurde er niet zoveel op de aandelenbeurzen afgelopen kwartaal. President Trump die in Helsinki wat opmerkingen maakte over zijn eigen inlichtingendiensten die niet goed vielen en vandaag bekend maakte om bereid te zijn de gehele import van China met heffingen te treffen: de beurzen lijken er niet meer van onder de indruk. In onze vorige nieuwsbrief schreven we al dat een deel van de heffingen doelen op handelsstromen die in de praktijk niet eens bestaan. De heffingen lijken daarmee, in ieder geval gedeeltelijk, een spel voor de bühne. Door de stijgingen op de aandelenmarkten wordt wel vaker de vraag gesteld: zijn de aandelen niet te hoog gewaardeerd en hoe lang kan deze bullmarkt nog aanhouden? Op deze vraag gaan we deze week dieper in.

 


Bron: DWS.

Deze week werd in IEX Profs gewezen op een interessant artikel dat gepubliceerd is door fondshuis DWS. Volgens hen zijn er verschillende fundamentele redenen die erop wijzen dat de huidige bullmarkt in de aandelen nog wel even kan aanhouden. Ten eerste wordt gewezen op de economische groei in de verschillende handelsblokken. Voor 2019 is de verwachting dat de groei van het bruto nationaal product voor de Eurozone uitkomt op +1,9%, voor de V.S. op +2,4%  en voor China op +6,3%.

Bron: DWS.

Globaal wordt een groei van +3,9% verwacht. Europa staat er economisch gezien sterk voor, in de V.S. is sprake van een sterke groei en fiscale stimuli en in China wordt de groei gedreven door toename van de consumptie. Natuurlijk zijn er ook factoren die roet in het eten kunnen gooien. Zo wordt voor de Eurozone gewezen op een mogelijk negatieve impact van de regering in Italië, de V.S. heeft het gevaar van oververhitting van de economie en protectionisme en China zou hard geraakt kunnen worden door de handelsoorlog. Met name dat laatste zou een enorme rem kunnen zijn op de economische wereldwijde groei.

Wat daarnaast positief is voor aandelen is de huidige winst per aandeel. De groei van de winst per aandeel mag dan pieken, dat geldt niet voor de winst per aandeel zelf. Deze bevindt zich op hoge niveaus en voor dit jaar en 2019 wordt een verdere groei verwacht, die hoewel lager dan dit jaar, nog steeds aanzienlijk is. Om te bepalen of aandelen duur of goedkoop zijn wordt vaak gekeken naar de koers/winstverhouding. In deze nieuwsbrief hebben we al eerder geschreven over onderzoek dat aantoont dat dit geen goede indicator is voor toekomstige aandelenkoersen. Toch wordt hij veelvuldig gebruikt en aangehaald in de media. Mochten de winsten per aandeel daadwerkelijk stijgen zoals verwacht, dan geeft dit in feite de aandelenkoersen weer wat ‘lucht’ om verder te stijgen. Immers: indien de winst per aandeel toeneemt bij gelijkblijvende koersen, dan daalt per saldo de koers/winstverhouding. Bij een stijgende winst per aandeel kunnen de aandelenkoersen met een zelfde percentage verder oplopen, zonder dat de koers/winstverhouding hoger wordt.

Bron: DWS.

Tot slot wordt er door DWS wel op gewezen dat de volatiliteit, oftewel de beweeglijkheid, van aandelen in 2017 extreem laag geweest is. De Amerikaanse S&P 500, de index van de grootste 500 Amerikaanse bedrijven, is vorig jaar 22% gestegen waarbij de grootste tussentijdse daling maar 3% was. Terugkijkend vanaf 1980 tot en met 2016 steeg de beurs in deze jaren gemiddeld met 12% en stond daar een gemiddelde tussentijdse daling van 10% tegenover. De verwachting is wel dat de beweeglijkheid weer zal terugkeren naar het normale gemiddelde, maar per saldo ziet het klimaat er voor aandelenbeleggingen fundamenteel gezien nog steeds positief uit.